BIURO RACHUNKOWE

Biuro rachunkowe świadczy usługi w zakresie prowadzenia obsługi księgowej podmiotów gospodarczych.

Usługi świadczone są w oparciu o stałe umowy o współpracy, w których indywidualnie ustalany jest zakres usług, wg zapotrzebowania klienta.

 

Obsługa księgowa:

  • prowadzenie ksiąg i ewidencji dla celów podatkowych i zarządczych,
  • prowadzenie kadr i płac pracowników zlecającego,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych, bilansów, rachunków zysków i strat,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego, deklaracji ZUS,
  • sporządzanie wniosków kredytowych oraz dokumentacji dla banków dotyczących monitoringu kredytów,
  • sporządzanie wniosków w celu pozyskania dotacji z UE lub innych bezzwrotnych środków pomocy,
  • sporządzanie analiz ekonomicznych.

 

Obsługa księgowa może być wykonywana w naszej siedzibie lub w siedzibie klienta.

Usługi wykonywane są w oparciu o aktualne przepisy prawne z poszanowaniem zasady poufności.

 

 

Zadaj pytanie. Każdą firmę traktujemy indywidualne kancelaria@codg.pl
       
                                                             

Zapraszamy do współpracy