Twoja wyszukiwarka

Kwoty wolne od podatku

Nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od jednej osoby, nie jest opodatkowane jeśli nie przekracza wartości:

 • I grupa podatkowa 9 637 zł 
 • II grupa podatkowa 7 276 zł 
 • III grupa podatkowa 4 902 zł 

Podatek jest płatny od nadwyżki ponad wskazane kwoty wolne.  Ale uwaga! Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby (lub po tej samej osobie) w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.  

 

 

Darowizny na cele mieszkaniowe

Wysokość darowizny na cele mieszkaniowe zwolnionej z podatku wynosi:

 • 9 637 zł - jeśli darowizna pochodzi od jednej osoby,
 • 19 274 zł - jeśli darowizna pochodzi od kilku osób.

Dodatkowy limit wolny od podatku, przysługuje wyłącznie w obrębie I grupy podatkowej – obowiązuje przez 5 lat od daty otrzymania I darowizny przeznaczonej na cele mieszkaniowe.


Grupy podatkowe:

Do grupy I zalicza się:

 • małżonka,
 • zstępnych (np. dzieci, wnuki,),
 • wstępnych (np. rodziców, dziadków),
 • pasierbów,
 • zięcia,
 • synową,
 • rodzeństwo,
 • ojczyma,
 • macochę,
 • teściów.

Do grupy II zalicza się:

 • zstępnych rodzeństwa (np. bratanków),
 • rodzeństwo rodziców,
 • zstępnych i małżonków pasierbów,
 • małżonków rodzeństwa (np. bratowa)
 • rodzeństwo małżonków (np. szwagier),
 • małżonków rodzeństwa małżonków,
 • małżonków innych zstępnych.

Do grupy III zalicza się  wszystkich innych nabywców.


 

Zadaj pytanie   kancelaria@codg.pl
                                                           
                                                                         

  Zapraszamy do współpracy