Twoja wyszukiwarka

Obowiązek podatkowy i zeznanie podatkowe

Zaspokojenie tego roszczenia lub jego części stanowi moment powstania obowiązku podatkowego.  W terminie 1 miesiąca od powstania tego obowiązku nabywca zachowku zobowiązany jest złożyć zeznanie podatkowe, w którym należy wymienić m.in.:

  • imię, nazwisko,
  • ostatni adres spadkodawcy,
  • przedmiot nabycia,
  • jego wartość.

 

Do zeznania winny być dołączone dokumenty potwierdzające nabycie oraz tytuł prawny zbywcy do rzeczy i praw majątkowych wymienionych w zeznaniu.

 

Zeznanie to należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym do opodatkowania spadku, zgodnym z miejscem położenia przedmiotów majątkowych nabytych w drodze spadku. Jeśli przedmioty te są położone na terenie działania kilku urzędów - właściwym będzie urząd zgodny dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

 

Jeżeli zachowek wypłacany jest w ratach - każda z rat stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a co za tym idzie - rodzi obowiązek złożenia przez nabywcę odrębnego zeznania podatkowego.

 

Zadaj pytanie  kancelaria@codg.pl
                                                          
                                                                                

Zapraszamy do współpracy