Twoja wyszukiwarka

Podstawa opodatkowania i kwota wolna od podatku

Podstawę opodatkowania stanowi czysta wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych (po potrąceniu długów i ciężarów), ustalona według ich stanu w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Tak więc w sytuacji, gdy zamiast wypłaty pieniędzy na rzecz uprawnionego do zachowku, za jego zgodą, zostanie przeniesione prawo własności innych rzeczy lub praw majątkowych - ich wartość rynkowa winna być określona na podstawie przeciętnych cen  stosowanych w obrocie takimi rzeczami i prawami, z uwzględnieniem ich położenia, stanu i stopnia zużycia.

Biorąc pod uwagę wąski zakres osób uprawnionych do zachowku, obliczenie należnego od takiego nabycia podatku odbywać się będzie zawsze według zasad przewidzianych dla I grupy podatkowej.

 


Kwota wolna od podatku dla tej grupy wynosi obecnie 9637 zł, a opodatkowaniu podlega nabycie od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej tę kwotę. Do wartości otrzymanego zachowku (jego części) dolicza się inne rzeczy lub prawa majątkowe nabyte od tej samej osoby (w tym przypadku od spadkodawcy) w przeciągu pięciu lat poprzedzających nabycie zachowku lub jego części.

 

Podatek oblicza według skali podatkowej zamieszczonej w poniższym załączniku,

 

Zadaj pytanie   kancelaria@codg.pl
                                                           
                                                                        

    Zapraszamy do współpracy