Twoja wyszukiwarka

sprzedaż nieruchomości zakupionych przed 31 grudnia 2006r.

1. Co podlega podatkowi?
Podatkowi dochodowemu podlega odpłatne zbycie:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości;
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów;

jeżeli zostanie dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie oraz odpłatne zbycie, nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

  

2. Jaki jest wymiar podatku? 
Podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości wynosi 10 % ceny zbycia pomniejszonej o koszty zbycia.

Pamiętaj, że jeżeli cena sprzedaży bez uzasadnionej przyczyny znacznie obiega od wartości rynkowej, urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej może ustalić przychód w wysokości wartości rynkowej.

  

3. Kiedy nie trzeba płacić podatku dochodowego?
Podatku dochodowego od osób fizycznych nie płaci się jeżeli:

  • sprzedaż nieruchomości nastąpiła po pięciu latach od końca roku podatkowego, w którym została nabyta;
  • zostanie złożona, w urzędzie skarbowym, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży, deklaracja, że w ciągu dwóch lat kwota uzyskana ze sprzedaży zostanie przeznaczona na cele mieszkaniowe. Oczywiście warunek zwolnienia jest spełniony dopiero, gdy faktycznie wydamy te pieniądze.

 

4. Jakie rozchody fiskus uzna za wydatkowane na cele mieszkalne?
Do kosztów, które można rozliczyć jako wydatkowane na cele mieszkaniowe należą:

  • nabycie mieszkania, domu, udziału w nieruchomości;
  • zakup działki z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego;
  • budowa, rozbudowa, remont czy modernizacja własnego budynku mieszkalnego, jego części lub lokalu mieszkalnego;
  • adaptacja budynku niemieszkalnego na mieszkalny;
  • kwoty przeznaczone na spłatę kredytu lub pożyczki (wraz z odsetkami) w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży. Kredyt czy pożyczka musi być oczywiście zaciągnięty na cel mieszkaniowy. Do wydatków na cel mieszkaniowy można zaliczyć również raty kredytu zapłacone przed uzyskaniem przychodu ze zbycia nieruchomości.

Zarówno nieruchomości jak i bank kredytodawca muszą być zlokalizowane na terytorium Polski. To kolejny warunek, jaki nakłada na nas ustawodawca.

 

 

Treści zawarte na stronie codg.pl mają charakter ogólnej informacji. W sprawach indywidualnych zwróć się do naszej Kancelarii Doradztwa Podatkowego. 

 

Zadaj pytanie  kancelaria@codg.pl
                                                          
                                                                                

Zapraszamy do współpracy