Twoja wyszukiwarka

KANCELARIA PODATKOWA

Kancelaria podatkowa świadczy usługi w zakresie:

doradztwa podatkowego, w tym:

 • zastosowanie optymalizacji podatkowej,
 • reprezentacja przed organami i sądami, w sprawach podatkowych i celnych, w oparciu o udzielone pełnomocnictwo,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych i ZUS,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • sporządzanie skargi kasacyjnej do NSA,
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi, w oparciu o udzielone pełnomocnictwo,
 • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji stosowania prawa przez Ministra Finansów; 

 

doradztwa prawnego, w tym:

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • analizę umów cywilnoprawnych w kontekście podatkowym,
 • obsługa walnych zgromadzeń wspólników zgodnie z KSH,
 • zakładanie, przekształcenia i likwidacje spółek z o.o.,
 • sporządzanie wniosków o wpisy i aktualizacje do KRS;
   

pomocy przy rozpoczęciu działalności gospodarczej, w tym:

 • konsultacji prawno-podatkowej,
 • sporządzanie dokumentów potrzebnych przy rozpoczęciu działalności gospodarczej,
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
 • konsultacji dotyczącej sposobu księgowania;
   

doradztwa ekonomicznego.

Gwarantujemy poszanowanie zasad etyki zawodowej.

 

Zadaj pytanie. Każdą firmę traktujemy indywidualne kancelaria@codg.pl

                                                           

                                                                     Zapraszamy do współpracy