Skip links
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Doradcą podatkowym może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie, która zdała egzamin zawodowy, odbyła w Polsce 6-miesięczną praktykę zawodową oraz została wpisana na listę doradców podatkowych.

Osoba taka musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz być nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Wiedziałeś/aś o tym?

Bardzo często doradcę podatkowego traktujemy jako synonim księgowego. Nie bez powodu jednak zawody te rozróżnione są nazwą. Różni je wiele więcej…

Z dniem dokonania wpisu na listę osoba wpisana nabywa prawo wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz używania tytułu „doradca podatkowy”. Tytuł „doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej.

Warunki wykonywania czynności doradztwa podatkowego sa ściśle określone w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2117). Prowadzenie księgowości to niewielka część usług, jakie doradca podatkowy może zaoferować swoim klientom.

Czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in. udzielanie podatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, sporządzanie dla podatników zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie, reprezentowanie podatników w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej.

Doradca podatkowy odpowiada za swoje działania, musi posiadać obowiązkowo ubezpieczenie OC, dzięki któremu klient może czuć się bezpiecznie.

Doradca podatkowy aby utrzymać swój tytuł zawodowy ma obowiązek odbywania określonej liczby szkoleń w danym roku, w celu bieżącego aktualizowania swojej wiedzy na temat bardzo licznych zmian prawnych.

Doradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego. Taką osobę obowiązuje tajemnica zawodowa.

Czym jest tajemnica zawodowa i dlaczego jest tak istotna? O tym w kolejnym wpisie! 🙂

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.