Nie prowadzę działalności gospodarczej

Osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oferujemy usługi  w zakresie:

  • sporządzania rocznych zeznań podatkowych,
  • zgłoszeń aktualizacyjnych do Urzędu Skarbowego związanych ze zmianą dowodu osobistego, adresu zamieszkania lub innymi zmianami personalnymi,
  • rozliczaniem zwrotu podatku VAT związanego z budownictwem mieszkaniowym, oraz innych rozliczeń wg zapotrzebowania klienta,
  • przygotowywania deklaracji dotyczącej nabycia spadku lub otrzymania darowizny,
  • rozliczeń podatkowych przychodów z najmów prywatnych,
  • pomocy  w redagowaniu wniosków o uzyskanie ulg podatkowych.

W przypadku spraw urzędowych istnieje możliwość reprezentacji osoby fizycznej przed organami podatkowymi, w oparciu o udzielone pełnomocnictwo w danej sprawie.

 

Zadaj pytanie. Każdą firmę traktujemy indywidualne kancelaria@codg.pl

Zapraszamy do współpracy