Twoja wyszukiwarka

UPRAWNIENIA

Centrum Obsługi Działalności Gospodarczej, spółka doradztwa podatkowego, Sp. z o.o. to:

  • osoba prawna, uprawniona do wykonywania doradztwa podatkowego i jest wpisana do   rejestru pod nr 320,
  • działa w oparciu o zapisy ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym  (tekst jednolity     Dz. U. 2008 r. Nr 73 poz 443 z późn. zm),
  • Doradcy podatkowi zatrudnieni w CODG Sp. z o.o. są członkami Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
  • w związku z wykonywaniem doradztwa podatkowego, posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne błędy popełnione przez pracowników i współpracowników Codg Sp. z o.o.

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 73 poz 443 z późn. zm). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł "doradca podatkowy" spółka doradztwa podatkowego" podlegają ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom. Minister Finansów prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

 


Zadaj pytanie. Każdą firmę traktujemy indywidualne kancelaria@codg.pl

Zapraszamy do współpracy