Twoja wyszukiwarka

Wniosek VZM -o zwrot podatku VAT

Zwrot podatku następuje wyłącznie na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Ustawa określa, co powinien wniosek zawierać. Osoba fizyczna we wniosku o zwrot podatku VAT powinna m.in. wskazać:

 

  • sposób zwrotu kwot (w kasie, za pośrednictwem poczty, na rachunek bankowy),
  • wykaz przeprowadzonych prac,
  • datę poprzedniego wniosku o zwrot kwot,
  • podpis osoby fizycznej (lub w sytuacji małżonków podpisy obydwu osób).

 

 

Wniosek VZM + załączniki:

VZM-1 - wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 01.05.2004 r. oraz załączniki do wniosku:
 

VZM-1/A - wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych,
 

VZM-1/B - wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczanych w ramach ulg mieszkaniowych.
 

 

Do wniosku o zwrot podatku VAT należy bezwzględnie dołączyć:

  • kopię pozwolenia na budowę, jeśli roboty wymagały uzyskania stosownego pozwolenia;
  • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego, którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę;
  • kopie faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki.


 

Powierzając nam pracę nad wnioskiem VZM zyskasz spokój, bezpieczeństwo oraz pewność rzetelnie przygotowanego wniosku.  

 

Zadaj pytanie  kancelaria@codg.pl
                                                         
                                                                     

Zapraszamy do współpracy