Twoja wyszukiwarka

Zachowek

Od 1 stycznia 2003 r. podatkowi od spadków i darowizn podlega również nabycie zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu


Zachowek należy się:

  • zstępnym,
  • małżonkowi, 
  • rodzicom spadkodawcy,

którzy byliby powołani do spadku z ustawy, w wysokości połowy udziału, który przypadałby im przy dziedziczeniu ustawowym, a jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub uprawniony zstępny jest małoletni - w wysokości 2/3 udziału. Jeśli prawo do zachowku nie zostało zrealizowane w postaci darowizny uczynionej przez spadkodawcę, powołania do spadku lub zapisu, uprawnionym przysługuje przeciwko spadkobiercom roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku lub jego uzupełnienia.


Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dot. obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, kwoty wolnej od podatku oraz skalę potrzebną do obliczenia podatku od zachowku.

Zadaj pytanie  kancelaria@codg.pl
                                                           
                                                                            

Zapraszamy do współpracy