Twoja wyszukiwarka

Zeznanie roczne PIT-39

Po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, w terminie do 30 kwietnia należy złożyć zeznanie roczne (PIT-39), w którym wykażemy:

  1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych i należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania ulga mieszkaniowa, lub
  2. dochody, które są zwolnione ze względu na ulgę mieszkaniową.

Zeznanie obejmuje dochody zwolnione z opodatkowania niezależnie od tego, czy wydatki na cele mieszkaniowe już ponieśliśmy w okresie od dnia odpłatnego zbycia do dnia złożenia zeznania, czy też planujemy je ponieść dopiero po złożeniu zeznania – tj. w okresie 2 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym uzyskaliśmy przychód.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

 


Treści zawarte na stronie codg.pl mają charakter ogólnej informacji. W sprawach indywidualnych zwróć się do naszej Kancelarii Doradztwa Podatkowego. 

 

Zadaj pytanie   kancelaria@codg.pl
                                                          
                                                                                

Zapraszamy do współpracy