Twoja wyszukiwarka

ZUS

Płatnicy składek zobowiązani są do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych składając deklaracje oraz opłacając składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Składkom obowiązkowo podlegają m.in.:

  • prowadzący działalność gospodarczą,
  • członkowie rodziny prowadzącego działalność jeśli z nim współpracują i zamieszkują,
  • pracownicy,
  • wykonujący wolny zawód, artyści, twórcy.

 

Główne dokumenty w sprawach z ZUS oraz terminy:

ZUS ZUA - deklaracja zgłoszeniowa osoby do ubezpieczeń,
ZUS ZFA - deklaracja zgłoszeniowa płatnika składek - osoby fizycznej

 

Płatnicy składek mają obowiązek sporządzenia i przekazania do ZUS zgłoszenia płatnika składek w terminie 7 dni od:

- daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi i/lub ubezpieczeniem zdrowotnym pierwszej osoby,
- daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego danej osoby lub osoby z nią współpracującej - w przypadku osób fizycznych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne ubezpieczenia/ubezpieczenie albo na ubezpieczenia/ubezpieczenie osób z nimi współpracujących,


 

ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa
ZUS RCA - miesięczny raport imienny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach.

 

Płatnicy składek są zobowiązani do przekazywania dokumentów rozliczeniowych nie później niż:
- do 10 dnia następnego miesiąca – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
do 15 dnia następnego miesiąca – płatnicy zatrudniający pracowników. 

 

Zadaj pytanie  kancelaria@codg.pl
                             
                                                                                                             

Zapraszamy do współpracy